Οικονομία

Πώληση του κλάδου καταναλωτικών μπαταριών από την Συστήματα Sunlight

Η Συστήματα Sunlight ABEE ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η πώληση του κλάδου καταναλωτικών μπαταριών, έναντι τιμήματος 5.360.000 ευρώ, στην εταιρεία Westnet Distribution AE, θυγατρική του Ομίλου Olympia, που δραστηριοποιείται στον τομέα εμπορίας προϊόντων τεχνολογίας.

Η εταιρεία PriceWaterhouseCoopers συνέταξε την σχετική έκθεση αποτίμησης, στη οποία βασίστηκε και ο προσδιορισμός του παραπάνω τιμήματος.

Σημειώνεται, ότι ο κύκλος εργασιών του κλάδου καταναλωτικών μπαταριών, το 2017, ανήλθε σε 10,1 εκατ. ευρώ, τα δε αποτελέσματα προ φόρων και τόκων ήταν ζημία 39.000 ευρώ.

Η εν λόγω μεταβίβαση θα βελτιώσει τα ενοποιημένα αποτελέσματα και την καθαρή θέση της Συστήματα Sunlight κατά 1,2 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Comments
To Top