Ιστορίες

Aπλά και καθημερινά πράγματα που ευαρεστούν τον Χριστό

ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ: Προσπάθησε νά ευαρεστείς στόν Θεό σέ όλα καί πάντοτε καί νά σκέπτεσαι τή σωτηρία τής ψυχής σου από τήν αμαρτία καί τό διάβολο καί τήν υιοθεσία της από τόν Θεό.

Όταν σηκώνεσαι από τό κρεβάτι: κάνε τό σημείο τού σταυρού καί λέγε:

Εις τό όνομα τού Πατρός καί τού Υιού καί τού Αγίου Πνεύματος. Επίσης: Καταξίωσον, Κύριε, εν τή ημέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήναι ημάς· καί, δίδαξόν με τού ποιείν τό θέλημά σου.

Όταν πλένεσαι, είτε στό σπίτι σου είτε στά λουτρά, λέγε: Ραντιείς μέ υσσώπω καί καθαρισθήσομαι· πλυνείς με καί υπέρ χιόνα λευκανθήσομαι

Όταν ντύνεσαι, σκέψου τήν καθαρότητα τής καρδιάς καί ζήτησε από τόν Θεό καθαρή καρδιά: Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί ο Θεός. καί : Πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν τοίς εγκάτοις μου.Όταν βγάζεις τά παλιά ρούχα καί τά παρατάς μέ περιφρόνηση, θυμήσου μέ μεγαλύτερη περιφρόνηση τήν παραίτηση τού παλαιού, τού αμαρτωλού, τού εμπαθούς, τού σαρκικού ανθρώπου.

Όταν γεύεσαι τή γλυκύτητα τού ψωμιού, θυμήσου τόν αληθινό Άρτο, ο οποίος δίνει στήν ψυχή τήν αιώνια ζωή, τό Σώμα καί τό Αίμα τού Χριστού, καί νά αισθάνεσαι πείνα γι’ αυτόν τόν Άρτο δηλαδή, νά επιθυμείς νά κοινωνείς απ’ Αυτόν συχνότερα. Πίνοντας νερό, τσάϊ, γλυκό κρασί ή άλλο ποτό, θυμήσου τό αληθινό ποτό, τό οποίο σβήνει τή δίψα τής ψυχής πού φλέγεται από τά πάθη τό πανάχραντο καί ζωοποιό Αίμα τού Σωτήρος.

Όταν αναπαύεσαι τήν ημέρα, θυμήσου τήν αιώνια ανάπαυση, τήν ετοιμασμένη γιά εκείνους οι οποίοι αγωνίζονται καί παλεύουν κατά τής αμαρτίας, κατά τών αερίων πνευμάτων τού κακού, κατά τής ανθρωπίνης αδικίας ή τραχύτητας καί αμάθειας. και Όταν ξαπλώνεις γιά νά κοιμηθείς τή νύχτα, σκέψου τόν ύπνο τού θανάτου, ο οποίος αργά ή γρήγορα οπωσδήποτε θά έρθει σέ όλους μας, καί τή σκοτεινή εκείνη, αιώνια, φοβερή νύκτα, στήν οποία θά ριχθούν όλοι οι αμετανόητοι αμαρτωλοί.

Όταν αντικρύζεις τό φώς τής ημέρας, σκέψου τήν ανέσπερη μέρα, τήν αιώνια, τή λαμπρότατη τή λαμπρότερη κι από τήν πιό λαμπρή γήινη μέρα τήν ημέρα τής βασιλείας τών Ουρανών, κατά τήν οποία θά χαρούν όλοι όσοι προσπάθησαν νά ευαρεστήσουν στόν Θεό ή μετανόησαν ενώπιον τού Θεού γιά όλα όσα έκαναν κατά τή διάρκεια τής πρόσκαιρης αυτής ζωής.

Όταν πηγαίνεις κάπου, θυμήσου τή δίκαιη πνευματική πορεία ενώπιον τού Θεού καί λέγε: Τά διαβήματά μου κατεύθυνον κατά τό λόγιόν Σου καί μή κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία.

Όταν κάνεις κάτι, προσπάθησε νά τό κάνεις μέ τή σκέψη τού Θεού, τού Δημιουργού, ο οποίος έκανε τά πάντα μέ τήν άπειρη σοφία, χάρη καί παντοδυναμία Του καί σέ δημιούργησε κατ’ εικόνα καί ομοίωσή Του.

Όταν παίρνεις ή έχεις χρήματα ή θησαυρό, θυμήσου ότι ο ακένωτος θησαυρός μας, από τόν οποίο αντλούμε όλους τούς θησαυρούς τής ψυχής καί τού σώματός μας, η ανεξάντλητη πηγή κάθε ευλογίας, είναι ο Θεός. Ευχαρίστησέ Τον μέ όλη τήν καρδιά σου, καί μήν κλείνεις τούς θησαυρούς σου μέσα σου, μήπως έτσι κλείσεις τήν είσοδο τής καρδιάς σου στόν ανεκτίμητο καί ζωντανό θησαυρό, τόν Θεό· αλλά μοίρασε μέρος τής περιουσίας σου σ’ αυτούς πού έχουν ανάγκη, στούς άπορους, στούς φτωχούς αδελφούς σου, οι οποίοι έχουν μείνει σ’ αυτήν τή ζωή γιά νά φανερώσεις σ’ αυτούς τήν αγάπη καί τήν ευγνωμοσύνη σου στόν Θεό, καί νά αμειφθείς γι’ αυτό στήν αιωνιότητα από τόν Θεό.

Όταν βλέπεις τή λευκή λάμψη τού αργύρου, μή δελεασθείς από αυτήν αλλά σκέψου ότι η ψυχή σου οφείλει νά είναι λευκή καί νά λάμπει μέ τίς αρετές τού Χριστού. Όταν βλέπεις τή λάμψη τού χρυσού, μή σαγηνεύεσαι από αυτήν αλλά θυμήσου ότι η ψυχή σου πρέπει νά καθαρίζεται μέ τή φωτιά όπως ο χρυσός, καί ότι ο Κύριος επιθυμεί νά σέ κάνει νά λάμπεις κι εσύ όπως ο ήλιος, στήν αιώνια, λαμπρή βασιλεία τού Πατέρα Του. Θυμήσου ότι θά δείς τόν Ήλιο τής Δικαιοσύνης, τόν Θεό, τήν Αγία Τριάδα, τήν Υπεραγία Παρθένο καί Μητέρα τού Θεού καί όλες τίς επουράνιες δυνάμεις καί τούς αγίους νά λάμπουν πλημμυρισμένοι από τό ανέκφραστο φώς τό οποίο ξεχύθηκε επάνω τους».

Comments
To Top