Οικονομία

ΕΕ: «Καμπανάκι» για τις επιπτώσεις από τη χρήση φυτοφαρμάκων  

fytofarmaka psekasmoi

fytofarmaka psekasmoi

Την απάντησή της στο αίτημα του Συμβουλίου για πρόσθετα στοιχεία σχετικά με τη βιώσιμη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Επιτροπή με την απάντησή της επιβεβαιώνει ότι οι στόχοι μείωσης των φυτοφαρμάκων, οι οποίοι περιλαμβάνονται στην πρόταση κανονισμού σχετικά με τη βιώσιμη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, δεν απειλούν την επισιτιστική ασφάλεια. Το συμπέρασμα αυτό δεν μεταβάλλεται από τις αρνητικές βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Αντιθέτως, όπως επισημαίνεται «αν δεν επιτύχουμε άμεσα τον στόχο μείωσης των φυτοφαρμάκων, αυτό θα έχει μακροπρόθεσμες και δυνητικά μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στην επισιτιστική μας ασφάλεια στο μέλλον».

futofarmaka1
Τι δείχνουν τα στοιχεία

Τα κράτη μέλη έχουν ήδη σημειώσει ουσιαστική πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων. Αυτό επιβεβαιώνεται στην ετήσια επικαιροποίηση των στόχων μείωσης των φυτοφαρμάκων, σύμφωνα με την οποία, έως το 2021, παρατηρήθηκε μείωση της χρήσης χημικών φυτοφαρμάκων κατά 33% και μείωση της χρήσης των πιο επικίνδυνων φυτοφαρμάκων κατά 21% σε επίπεδο ΕΕ.

Μολονότι η ΕΕ βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση για την επίτευξη των στόχων μείωσης κατά 50% της χρήσης και του κινδύνου των χημικών και των πιο επικίνδυνων φυτοφαρμάκων έως το 2030, πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες.

futofarmaka.2021
Περαιτέρω μέτρα

Στην απάντησή της προς το Συμβούλιο, η Επιτροπή προτείνει πιθανούς τρόπους για την περαιτέρω μείωση του διοικητικού φόρτου για τους αγρότες και λαμβάνει υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά τις εναλλακτικές λύσεις αντί των χημικών φυτοφαρμάκων.

Η απάντηση προβλέπει τη δυνατότητα λήψης περαιτέρω μέτρων ώστε να επιταχυνθεί η εισαγωγή εναλλακτικών λύσεων στην αγορά και να διατηρηθούν οι συνολικά θετικές τάσεις, καθώς και διασφαλίσεις ώστε τα χημικά και τα πιο επικίνδυνα φυτοφάρμακα να χρησιμοποιούνται μόνο ως έσχατη λύση.

Εφαρμόζοντας με συνέπεια τις αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και λαμβάνοντας ανεξάρτητες συμβουλές σχετικά με την εφαρμογή της, όπως προβλέπεται στον κανονισμό σχετικά με τη βιώσιμη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, οι αγρότες μπορούν να μειώσουν την εξάρτησή τους από χημικά φυτοφάρμακα χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο την κερδοφορία των επιχειρήσεών τους.

To Top