Οικονομία

ΕΦΚΑ: Υψηλές προσδοκίες για είσπραξη 1,57 δισ. ευρώ από συσσωρευμένες οφειλές

ot aade2

ot aade2

Το ποσό του 1,57 δισ. ευρώ – από συσσωρευμένα χρέη ύψους 45,6 δις. ευρώ –  προσδοκά να εισπράξει εντός του 2023 για τον ΕΦΚΑ το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο του κέντρου πρόκειται άμεσα να ξεκινήσει η αποστολή ειδοποιητηρίων για κατασχέσεις σε όσους οφειλέτες δεν έκαναν χρήση των αποφάσεων για ρύθμιση των χρεών που παραμένουν ενεργές.  Συνολικά αναμένεται να αποσταλούν 100.000 Ατομικές Ειδοποιήσεις καθώς και 5.000 ενημερωτικά σημειώματα σε οφειλέτες προκειμένου να προβούν σε ενέργειες υπαγωγής/διατήρησης ρύθμισης.

Αναγκαστικά μέτρα

Διαφορετικά θα υπάρχει άμεση προειδοποίηση για την λήψη αναγκαστικών μέτρων κατά των οφειλετών που δεν προχωρούν σε ρύθμιση ή εξόφληση (το αργότερο εντός 3 μηνών).

Συνολικά, τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ έχουν αγγίξει τα 45,6 δισ. ευρώ. Μάλιστα, με στόχο την είσπραξη 1,57 δισ. ευρώ εντός του 2023 έναντι 1,7 δισ. το 2022, το ΚΕΑΟ συντονίζει τις δράσεις του, κατηγοριοποιεί τις οφειλές τόσο ως προς το ύψος, όσο και ως προς την παλαιότητα, προκειμένου να εκτιμηθεί η δυνατότητα του οφειλέτη να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, και διαχωρίζει τις οφειλές χαμηλής εισπραξιμότητας, όπως αυτές για τις οποίες έχουν επανειλημμένα ασκηθεί μέτρα αναγκαστικής είσπραξης χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.

 

EFKA 768x512 1 600x400 1

Το επιχειρησιακό σχέδιο

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο το 2023 βελτιώνονται συνεχώς οι διαδικασίες προκειμένου: α) να είναι εφικτός ο εντοπισμός σφαλμάτων που έχουν σχέση όχι μόνο με ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία αλλά και με την ανάγκη επικαιροποίησης των μητρώων των οφειλετών και β) να γίνεται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική και γρήγορη επεξεργασία των δοκιμίων λαθών που παράγονται σε μηνιαία βάση.

Η διαδικασία διόρθωσης του μητρώου είναι πολύπλοκη γιατί οι διασταυρώσεις με τα στοιχεία άλλων υπηρεσιών, π.χ. ΓΕΜΗ, Εθνικό Τυπογραφείο πραγματοποιούνται κατά περίπτωση μέσω πρόσβασης στις ιστοσελίδες, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα άντλησης και μαζικής επεξεργασίας αυτών των πληροφοριών.

Πέραν της πάγιας στόχευσης για λήψη αναγκαστικών μέτρων εντός του τριμήνου από την ένταξη των οφειλετών στο Κ.Ε.Α.Ο., θα συνεχιστεί και η συστηματική εξαγωγή αρχείων για την παρακολούθηση της εξέλιξης των μέτρων και τον προγραμματισμό νέων ενεργειών.

Σε κάθε αποτελεσματικό μηχανισμό διαχείρισης χρέους είναι σημαντικό η αναγκαστική είσπραξη να γίνεται βάσει των χαρακτηριστικών του χρέους με καθιέρωση κριτηρίων χαρακτηρισμού και κατηγοριοποίησης των οφειλών.

Στα αναγκαστικά μέτρα που λαμβάνονται από το Κ.Ε.Α.Ο. υπάρχει διαστρωμάτωση ανάλογα με την παλαιότητα και το ύψος της οφειλής. Έτσι, προτεραιότητα για λήψη μέτρων δίνεται στις πιο πρόσφατες οφειλές, οι οποίες έχουν θεωρητικά υψηλότερη εισπραξιμότητα.

Πηγή ΟΤ

To Top