Οικονομία

ΕΛΓΑ Τρίπολης –  Αρχίζουν οι δηλώσεις ζημιάς από τις φωτιές

Έως και την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 υποβάλλονται οι αιτήσεις για χορήγηση ενισχύσεων που αφορούν το φυτικό κεφάλαιο.

Οι αιτήσεις, που ξεκίνησαν σήμερα, αφορούν το σύνολο των αγροτεμαχίων, που ζημιώθηκαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές από 27.07.2021 έως και 13.08.2021.

Όπως επισημαίνει το υποκατάστημα ΕΛΓΑ Τρίπολης, κάθε κάτοχος (ιδιοκτήτης ή μισθωτής), που η γεωργοκτηνοτροφική του εκμετάλλευση, ζημιώθηκε από πυρκαγιά, υποβάλει ο ίδιος ή με τρίτο πρόσωπο, μια αίτηση για το σύνολο των ζημιωθεισών εκμεταλλεύσεών του, στον ίδιο Δήμο, έστω κι αν έχει εκμεταλλεύσεις σε περισσότερες τις μιας Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες, στο συγκεκριμένο Δήμο.

Αν υπάρχουν ζημιωθείσες εκμεταλλεύσεις, του ίδιου παραγωγού και σε άλλον Δήμο της χώρας, τότε πρέπει να υποβληθεί και άλλη (νέα) αίτηση (στον Δήμο που ανήκουν).

Η αίτηση υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή, από τον εξουσιοδοτημένο ανταποκριτή του ΕΛΓΑ, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του ΕΛΓΑ.

Να σημειωθεί, ότι ηλεκτρονική αίτηση καθίσταται έγκυρη, εφόσον η συμπληρωμένη εκτυπωμένη μορφή της, υπογραφεί από τον αιτούντα.

Comments
To Top