Οικονομία

Έρχονται πάνω 22.000 προσλήψεις στο Δημόσιο – Σε ποιες υπηρεσίες

dimosio ergazomeni 800x533 1 1024x682 1

dimosio ergazomeni 800x533 1 1024x682 1

Παραμένει ο κανόνας «ένας φεύγει ένας έρχεται» για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Αυτό ξεκαθαρίζεται στην εισηγητική έκθεση του κρατικού προϋπολογισμού που γίνεται ιδιαίτερη και αναλυτική αναφορά στους διορισμούς – προσλήψεις τακτικού προσωπικού περιόδου 2022 – 2023 και στον προγραμματισμό νέων προσλήψεων το 2024 που αναμένεται να ξεπεράσουν τις 20.000.

Οι νέοι διορισμοί και προσλήψεις τακτικού προσωπικού υπόκεινται σε περιορισμούς και κανόνες, προκειμένου να ελέγχεται η προκαλούμενη δαπάνη. Ειδικότερα, από το 2019 εφαρμόζεται ο κανόνας προσλήψεων – αποχωρήσεων 1:1, δηλαδή μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση. Ο κανόνας αυτός εφαρμόζεται συνολικά, σε όλη τη Γενική Κυβέρνηση και όχι ανά κλάδο ή φορέα, έτσι ώστε να καλύπτονται κάθε χρόνο οι πραγματικές ανάγκες των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Για ειδικές περιπτώσεις (π.χ. εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, προσλήψεις τακτικού προσωπικού με αντίστοιχη μείωση έκτακτου προσωπικού ίδιας κατηγορίας) δύναται να πραγματοποιούνται διορισμοί/προσλήψεις και εκτός του κανόνα.

Ο κανόνας

Οι προσλήψεις πάσης φύσεως τακτικού προσωπικού διενεργούνται βάσει του ετήσιου προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης. Το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το ΓΛΚ, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα πρόσληψης προσωπικού των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, διαμορφώνουν τον ετήσιο προγραμματισμό για τις προσλήψεις του επόμενου έτους. Οι προσλήψεις κάθε έτους καθορίζονται με βάση τις αποχωρήσεις του προηγούμενου έτους (σύμφωνα με τον κανόνα 1:1). Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων προσωπικού εγκρίνεται από το τακτικό Υπουργικό Συμβούλιο Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο έγκρισης του ενοποιημένου προγράμματος κυβερνητικής πολιτικής.

shutterstock 78366448 1

Το έτος 2022 οι νέοι διορισμοί και οι προσλήψεις (εντός και εκτός κανόνα 1:1) τακτικών υπαλλήλων των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει απευθείας τον τακτικό προϋπολογισμό, ανήλθαν συνολικά σε 18.080 (συμπεριλαμβανομένων και των εισαγωγών σε παραγωγικές σχολές). Στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού πραγματοποιήθηκαν 9.527 διορισμοί μόνιμου προσωπικού (ποσοστό 53% επί του συνόλου). Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υλοποιήθηκαν 2.929 διορισμοί (ποσοστό 16%), εκ των οποίων οι 1.634 αφορούν σε προσλήψεις Επαγγελματιών Οπλιτών και οι 1.206 σε εισαγωγές σε παραγωγικές σχολές. Τέλος, 2.284 διορισμοί (13% επί του συνόλου) υλοποιήθηκαν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Διορισμοί και προσλήψεις

Το έτος 2023 οι υλοποιηθέντες έως 30 Σεπτεμβρίου 2023 διορισμοί ανέρχονται σε 7.803. Στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κατά το 2022, πραγματοποιήθηκαν 3.772 διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πραγματοποιήθηκαν 1.335 εισαγωγές σε παραγωγικές σχολές ενστόλων, ενώ αναμένεται μέχρι τη λήξη του τρέχοντος έτους να γίνουν 1.700 προσλήψεις Επαγγελματιών Οπλιτών. Επίσης, 1.150 διορισμοί πραγματοποιήθηκαν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, εκ των οποίων οι 910 αφορούν σε εισαγωγές σε παραγωγικές σχολές ενστόλων και 743 διορισμοί πραγματοποιήθηκαν στο Υπουργείο Υγείας. Πέραν αυτών, οι αυξημένες ανάγκες στον τομέα της υγείας καλύφθηκαν με 3.500 νέες προσλήψεις και ανανεώσεις συμβάσεων επικουρικού προσωπικού, η μισθοδοσία του οποίου βαρύνει τον προϋπολογισμό των φορέων στον οποίο απασχολούνται.

asep 1

Το έτος 2024 οι νέοι διορισμοί και οι προσλήψεις αναμένεται να ανέλθουν περίπου στις 20.000, στις οποίες περιλαμβάνονται οι εκτιμώμενες προς υλοποίηση προσλήψεις με βάση τον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2024 (συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών σε παραγωγικές σχολές ένστολων) καθώς και προσλήψεις (εντός του κανόνα 1:1) που δεν υλοποιήθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη. Από το σύνολο των εγκεκριμένων προσλήψεων τακτικού προσωπικού το μεγαλύτερο μέρος κατευθύνεται σε δύο κρίσιμους τομείς του κράτους, της υγείας και της κλιματικής κρίσης, με τις εγκρίσεις προσλήψεων να φτάνουν τις 6.500 στο Υπουργείο Υγείας και 990 στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αντίστοιχα.

Για την κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους της προβλεπόμενης δαπάνης από τους νέους διορισμούς και προσλήψεις για το έτος 2024, έχουν ενσωματωθεί πιστώσεις ύψους 155 εκατ. ευρώ στις «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού περιόδου 2022 – 2024

Οι αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης τακτικών υπαλλήλων, η μισθοδοσία των οποίων βαρύνει απευθείας τον τακτικό προϋπολογισμό, παρουσιάζονται αυξημένες την τελευταία τριετία. Το 2022, βάσει απολογιστικών στοιχείων, αποχώρησαν συνολικά 14.571 τακτικοί υπάλληλοι, εκ των οποίων το 39% από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το 24% από το Υπουργείο Υγείας και το 21% συνολικά από τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη. Επίσης, με βάση τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία αποχωρήσεων έτους 2023 και λαμβανομένων υπόψη των εκτιμήσεων της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής (ΕΑΑ) αναμένεται ότι οι αποχωρήσεις υπαλλήλων, των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει απευθείας τον τακτικό προϋπολογισμό, θα διαμορφωθούν στις 13.287 για το 2023 και στις 7.842 για το 2024. Το μεγαλύτερο ποσοστό εξ αυτών (83%) για καθένα από τα έτη 2023 και 2024 εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να καταλαμβάνουν τα τέσσερα προαναφερθέντα Υπουργεία

Προσλήψεις μη τακτικού προσωπικού για το οικονομικό έτος 2024

Από το έτος 2021 θεσμοθετήθηκε ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) και σύμβασης μίσθωσης έργου τόσο των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης όσο και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Με βάση τον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2023 ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων μη τακτικού προσωπικού σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης προσδιορίστηκε σε 22.344. Για το 2024, με βάση τον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2023, ο αντίστοιχος αριθμός παραμένει στα ίδια επίπεδα (22.344).

Για το 2023 η συνολική δαπάνη του τακτικού προϋπολογισμού για κάλυψη μισθοδοσίας μη τακτικού προσωπικού εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 177 εκατ. ευρώ, ενώ η αντίστοιχη πρόβλεψη για το 2024 ανέρχεται στα 180 εκατ. ευρώ.

Πηγή ΟΤ

To Top