Πολιτική

Η ΝΔ απαντά στο «η κυβέρνηση Σαμαρά αποσυνέδεσε τους κληρικούς από το Δημόσιο»

«Ο ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε πρωτοφανή αναστάτωση στην Εκκλησία και το Πατριαρχείο»

Πηγές της ΝΔ σχετικά με το επιχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ ότι η κυβέρνηση Σαμαρά αποσύνδεσε τους κληρικούς από το Δημόσιο αναφέρουν ότι «ο νόμος 4111/2013 που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση Σαμαρά θέσπισε ακριβώς το αντίθετο από το σαθρό επιχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ ότι η ΝΔ δήθεν αφαίρεσε από τους κληρικούς την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου» και εξηγούν:

«Ο εν λόγω νόμος όχι μόνον κατοχύρωσε ότι οι κληρικοί υπάγονται στο Δημόσιο, αλλά για πρώτη φορά προέβλεψε ρητά (αρ.13 παρ 5 του νόμου), τη μισθοδοσία τους από τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω του υπ. Παιδείας και κυρίως την υποχρέωση ένταξής τους στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής.

Επισημαίνεται, άλλωστε, ότι η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία, (σε αντίθεση με την πρόχειρη συμφωνία που προωθεί ο κ. Τσίπρας) είχε την πλήρη συμφωνία όχι μόνον της Εκκλησίας της Ελλάδος, αλλά και του Πατριαρχείου, όπως βέβαια και της Εκκλησίας της Κρήτης. Και τούτο διότι ρύθμισε επιπλέον και τις όποιες αμφιβολίες υπήρχαν στις σχέσεις των κληρικών με την ελληνική πολιτεία, εξασφαλίζοντας πλήρως τα μισθολογικά και τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα».

Επιπλέον, όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο σημειώνεται ότι «το αυτοδιοίκητο της Εκκλησίας μας είναι κατοχυρωμένο στον Καταστατικό της Χάρτη και αφορά αποκλειστικά την οργάνωση και διοίκηση της, χωρίς να μεταβάλλει το πραγματικό καθεστώς του εφημέριου κλήρου. Συνεπώς, η εξαίρεση της Εκκλησίας από το Δημόσιο τομέα αφορά αποκλειστικά την οργάνωση και διοίκηση της, αφού αυτή ανταποκρίνεται και στον Καταστατικό της χάρτη και έγινε με τη σύμφωνη γνώμη όλων».

Αυτό προκύπτει – αναφέρουν οι ίδιες πηγές της ΝΔ- και από το άρθρο 68 παρ. 1 υπ. 3 νόμου 4235/2014, σύμφωνα με το οποίο: «”Οι ισχύουσες διατάξεις, γενικές ή ειδικές, που ορίζουν ρητώς την κρατική εποπτεία επί των ανωτέρω νομικών προσώπων, τη διοίκηση και διαχείρισή τους, το δημοσιονομικό και διαχειριστικό έλεγχό τους, καθώς και τη διαδικασία πρόσληψης και την υπηρεσιακή κατάσταση του κάθε είδους προσωπικού τους δεν θίγονται. Διαχειριστικές πράξεις των ανωτέρω προσώπων, για τις οποίες αυτά επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους, υπόκεινται στις διατάξεις για τις κρατικές ή δημόσιες συμβάσεις και την εποπτεία και έλεγχο της διαχείρισης κρατικών και ευρωπαϊκών πόρων”.

Με απλά λόγια, όλα τα σαθρά επιχειρήματα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι τίποτα άλλο από μια εναγώνια προσπάθεια του κ. Τσίπρα να αιτιολογήσει την πρωτοφανή αναστάτωση που προκάλεσε τόσο στις τάξεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, όσο και του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εξαιτίας μιας πρόχειρης συμφωνίας που επεδίωξε για προφανείς, πια, προεκλογικούς λόγους», υποστηρίζουν οι ίδιες πηγές.

To Top