Πολιτική

Κατατέθηκε στη Βουλή η Συμφωνία Ελλάδας – Πορτογαλίας για συνδρομή και συνεργασία στον τομέα Πολιτικής Προστασίας

vouli.webp

Κατατέθηκε στη Βουλή η Συμφωνία Ελλάδας – Πορτογαλίας για συνδρομή και συνεργασία στον τομέα Πολιτικής Προστασίας

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου «Κύρωση της Συμφωνίας ανάμεσα στην Ελληνική Δημοκρατία και την Πορτογαλική Δημοκρατία σχετικά με τη συνδρομή και τη συνεργασία στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας».

Σκοπός της Συμφωνίας είναι η συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της πολιτικής προστασίας, δηλαδή στα πεδία της ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων και πληροφοριών σε όλα τα θέματα που αφορούν στην πολιτική προστασία, της υλοποίησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, της μελέτης θεμάτων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος αναφορικά με ζητήματα πρόβλεψης, πρόληψης, αξιολόγησης και απόκρισης, της συμμετοχής σε κοινές ασκήσεις και της παροχής αμοιβαίας συνδρομής σε περίπτωση μεγάλου ατυχήματος ή καταστροφής υφιστάμενης ή επικείμενης.

Εκ μέρους της Ελλάδας, ορίζεται ως αρμόδια Αρχή η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και εκ μέρους της Πορτογαλικής Δημοκρατίας η Εθνική Αρχή Εκτάκτων Αναγκών και Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών.

To Top