Ελλάδα

Κρυστάλλινα τα νερά στο Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης

Μετά από σχετικό έλεγχο, πήρε την πιστοποίηση πως τα νερά κολύμβησης πληρούν τα υψηλότερα και αυστηρότερα πρότυπα ποιότητας

Την πιστοποίηση ότι τα νερά κολύμβησης στις ακτές του είναι πεντακάθαρα και πληρούν τα υψηλότερα και αυστηρότερα πρότυπα ποιότητας έλαβε ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης σε συνέχεια σχετικού ελέγχου.

Αναλυτικότερα, ελήφθησαν δείγματα νερού από τα δύο σημεία του Ν.Ο.Β. (μώλος και νότια πλαζ) και υποβλήθηκαν σε ανάλυση για τους δύο τύπους βακτηρίων που αποτελούν ένδειξη ρύπανσης από λύματα ή κτηνοτροφικά απόβλητα: κολοβακτηρίδια (Escherichia coli) και εντερόκοκκοι (intestinal enterococci).

Η Νότια Πλαζ του Ν.Ο. Βουλιαγμένης

Ο Όμιλος πέρασε με «άριστα» τις εξετάσεις, αφού οι τιμές των αποτελεσμάτων για τα πιστοποιητικά ήταν εξαιρετικές και πολύ χαμηλότερες από τα προκαθορισμένα όρια της Πολιτείας (ΚΥΑ 8600/416/E103, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 356/τΒ/26-2-2009 σε εναρμόνιση με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ που αφορά την ποιότητα ακτών κολύμβησης).

Η γλίστρα και η προβλήτα του ski του Ν.Ο. Βουλιαγμένης

Η έκθεση δοκιμής πραγματοποιήθηκε στο πιστοποιημένο Εργαστήριο «Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε.», το οποίο διαθέτει διαπίστευση από το 2002 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025, για μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις σε νερά, τρόφιμα και ζωοτροφές, για βιολογικές δοκιμές σε νερά καθώς επίσης και για τη δειγματοληψία νερού, υγρών και στερεών αποβλήτων, περιβαλλοντικών δειγμάτων και επιφανειών σε χώρους χειρισμού τροφίμων.

Η Νότια Πλαζ και ο καθαρός βυθός της από τη θάλασσα

Σχετικοί αριθμοί πιστοποιητικών: 20-3606-031-2304-01 & 20-3606-031-2303-01, με ημερομηνία έκδοσης: 12/08/2020.

Comments
To Top