Οικονομία

Μόνο σε μόνιμους κατοίκους Ελλάδας η έκδοση και η ενεργοποίηση – Ολοι οι όροι

1697548809 Snea default

Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) συνολικά εννέα συναρμόδιων υπουργείων, η οποία ορίζει το νέο καθεστώς χορήγησης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) καθώς και

τις προϋποθέσεις ενεργοποίησης ή απενεργοποίησής του. Στην ΚΥΑ ορίζονται με σαφήνεια οι δικαιούχοι, διαχωρίζεται το στάδιο

της αρχικής έκδοσης του ΑΜΚΑ από το στάδιο ενεργοποίησης και εξορθολογίζεται η αντιμετώπιση φαινομένων καταστρατήγησης

μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, βασικοί στόχοι της αναμόρφωσης, που επιχειρείται με την έκδοση της ΚΥΑ, είναι οι εξής:

n ο εκσυγχρονισμός της αρχιτεκτονικής του ΑΜΚΑ με την εισαγωγή διακριτών σταδίων έκδοσης και ενεργοποίησής του,

n η ψηφιοποίηση ΑΜΚΑ και η διαλειτουργικότητα φορέων αναβαθμίζουν την εξυπηρέτηση των πολιτών και απλοποιούν τη διασταύρωση των δεδομένων,

n ο περιορισμός φαινομένων καταστρατήγησης, όπως η έκδοση ΑΜΚΑ από μη δικαιούχους και η συνέχιση της χρήσης του αριθμού από μη δικαιούχους για δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή λήψη προνοιακών παροχών.

Σύμφωνα με την απόφαση, δικαιούχοι ΑΜΚΑ είναι οι:

(α) έλληνες πολίτες,

(β) πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης,

(γ) πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς,

(δ) ανήλικοι.

To Top