Ιστορίες

Ο Άγιος Παπα-Εφραίμ Κατουνακιώτης με δάκρυα εξιστορεί πως φίλησε τον ίδιο τον Χριστό!

Ο Άγιος Παπα Εφραίμ Ο Κατουνακιώτης με δάκρυα εξιστορεί πως φίλησε τον ίδιο τον Χριστό!

Ο Άγιος Παπα-Εφραίμ Κατουνακιώτης με δάκρυα εξιστορεί πως φίλησε τον ίδιο τον Χριστό!

Comments
To Top