Τεχνολογία

Οι 10 κορυφαίες τάσεις των data centers

Οι 10 κορυφαίες τάσεις των data centers

Με τα data centers να αποτελούν το θεμέλιο λίθο για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, ο Wang Di, Πρόεδρος, της HUAWEI Digital Power, στη Μέση Ανατολή, περιγράφει τις κορυφαίες τάσεις που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι ομάδες CIO και IT στις απαιτητικές εγκαταστάσεις των σύγχρονων data centers.

Με την υιοθέτηση της τηλεργασίας (home office), της διαδικτυακής εκπαίδευσης και της κατακόρυφης αύξησης των ζωντανών διαδικτυακών μεταδόσεων, η έλευση της ψηφιοποιημένης εποχής κερδίζει έδαφος σε διάφορους κλάδους.

Τα data centers αποτελούν τον κινητήριο μοχλό του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και καλούνται να καλύψουν τις νέες απαιτήσεις για ανάπτυξη.

Τάση 1: DC με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα

Η μείωση των εκπομπών άνθρακα και η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί κρίσιμη αποστολή παγκοσμίως, πυροδοτώντας την πράσινη επανάσταση. Η πράσινη ενέργεια, όπως για παράδειγμα η αιολική και η ηλιακή ενέργεια θα χρησιμοποιούνται ευρύτερα σε εφαρμογές data centers. Είναι μια αναπόφευκτη τάση για τη μεγιστοποίηση εξοικονόμησης πόρων (όπως η εξοικονόμηση ενέργειας, χώρου, νερού και υλικού) στον κύκλο ζωής των data centers. Σε μία μεγάλη εγκατάσταση data center, η ανάκτηση θερμικής ενέργειας αποτελεί νέα λύση για εξοικονόμηση ενέργειας. Το PUE των data centers θα εισέλθει στην εποχή 1.0 x και τα data centers «μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα» θα είναι πραγματικότητα στο εγγύς μέλλον.

Τάση 2: Υψηλή πυκνότητα

Στα επόμενα πέντε χρόνια, οι συσκευές IT θα συνεχίσουν να εξελίσσονται με υψηλή υπολογιστική ισχύ και πυκνότητα, ενώ και οι επεξεργαστές CPU και η ισχύς των servers θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Επιπλέον, καθώς αυξάνεται η ζήτηση για εφαρμογές AI, η υπολογιστική ισχύς AI, ως αποτέλεσμα θα αυξηθεί. Για να επιτευχθεί εξισορρόπηση αποδοτικότητας και κόστους, τα data centers θα αναπτυχθούν σε υψηλή πυκνότητα. Εκτιμάται ότι έως το 2025, η διαφοροποιημένη επιλογή της υπολογιστικής ισχύος θα γίνει κυρίαρχη τάση και τα cloud data centers θα σχηματίσουν μια νέα υβριδική τοπολογία 15 έως 30 kW / καμπίνα.

Τάση 3: Επεκτασιμότητα

Ο κύκλος ζωής ενός εξοπλισμού ΙΤ είναι συνήθως τρία έως πέντε χρόνια και η πυκνότητα ισχύος διπλασιάζεται περίπου κάθε πέντε χρόνια. Ο κύκλος ζωής της υποδομής ενός data center είναι από 10 έως 15 χρόνια. Η υποδομή πρέπει να υποστηρίζει ελαστική αρχιτεκτονική και σταδιακή επένδυση και να πληροί τις απαιτήσεις εξέλιξης ισχύος δύο έως τριών γενεών συσκευών ΙΤ με το βέλτιστο CAPEX. Επιπλέον, το data center πρέπει να είναι ευέλικτο για να υποστηρίζει την υβριδική ανάπτυξη συσκευών ΙΤ με διαφορετική πυκνότητα ισχύος, επιτυγχάνοντας επεκτασιμότητα χωρητικότητας κατ’ απαίτηση και εξοικονόμηση χώρου.

Τάση 4: Γρήγορη ανάπτυξη

Ενώ οι υπηρεσίες διαδικτύου αναπτύσσονται με ραγδαίους ρυθμούς σε σύντομο χρονικό διάστημα, η ταχεία ανάπτυξη καθίσταται απαραίτητη. Επιπλέον, τα data centers πρέπει να αλλάξουν από συστήματα υποστήριξης σε συστήματα παραγωγής για να ανταποκριθούν στις διαφορετικές απαιτήσεις των cloud εφαρμογών και πρέπει να αναπτυχθούν τόσο γρήγορα όσο και τα clouds. Στο μέλλον, ο συνολικός χρόνος για την κατασκευή ενός data center (TTM) θα μειωθεί από 9 με 12 μήνες σε 6 μήνες ή ακόμα και σε 3 μήνες.

Τάση 5: Απλή αρχιτεκτονική

Για την αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων της αργής κατασκευής παραδοσιακών data centers και του υψηλού αρχικού κόστους επένδυσης, οι απλουστευμένες αρχιτεκτονικές σε επίπεδο συστήματος και σε επίπεδο data center θα πρέπει να κυριαρχήσουν. Η αρχιτεκτονική τροφοδοσίας ισχύος και ψύξης του data center εξελίσσεται από την παραδοσιακή αρχιτεκτονική σε ολοκληρωμένα αρθρωτά προϊόντα σε επίπεδο σύνδεσης. Με τον προκατασκευασμένο και αρθρωτό σχεδιασμό, το data center καταφέρνει γρήγορη ανάπτυξη, ελαστική επέκταση χωρητικότητας, απλό O&M και αποδοτική εξοικονόμηση ενέργειας.

Τάση 6: Μπαταρίες Λιθίου σε όλα

Τα παραδοσιακά συστήματα τροφοδοσίας του data center παρουσιάζουν προβλήματα όπως πολυπλοκότητα, υψηλό ενεργειακό αποτύπωμα, δύσκολη συντήρηση καθώς και συχνά ατυχήματα όπως πυρκαγιά. Με την τάση χρήσης λιθίου σε όλα αλλάζουμε τις παραδοσιακές μπαταρίες με μπαταρίες λιθίου και οι μπαταρίες μολύβδου-οξέος καταργούνται. Με το μεταβαλλόμενο και συνεχώς μειωμένο κόστος των μπαταριών λιθίου, τα data centers είναι lithium-based. Σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μπαταρίες μολύβδου-οξέος, οι μπαταρίες λιθίου έχουν διπλάσια διάρκεια ζωής, καταλαμβάνουν το 1/3 του αποτυπώματος και έχουν εξελιγμένη δυνατότητα παρακολούθησης . Επιπλέον, με τη δυνατότητα επίβλεψης μέσω των τριών επιπέδων BMS και το υλικό κατασκευής LFP των μπαταριών λιθίου εξασφαλίζεται υψηλή ασφάλεια και αξιοπιστία.

Τάση 7: Είσοδος Αέρα – Έξοδος νερού

Λόγω των απαιτητικών και σύνθετων εργασιών O&M και τα υψηλότερα PUE, τα παραδοσιακά συστήματα ψύξης κρύου νερού θα αντικατασταθούν από τα συστήματα ψύξης με λιγότερο ή καθόλου νερό τα οποία θα αποτελούν και την κυρίαρχη τάση. Το αρθρωτό σύστημα Indirect Evaporative Cooling υιοθετεί ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό προϊόντων, το οποίο μειώνει το χρόνο εγκατάστασής τους και απλοποιεί τις εργασίες O&M, χρησιμοποιώντας πλήρως τους φυσικούς πόρους ψύξης, μειώνεται σημαντικά η κατανάλωση ισχύος του συστήματος ψύξης.

Τάση 8: Πλήρως ψηφιοποιημένα

Με τον αυξανόμενο ψηφιακό μετασχηματισμό, οι επικοινωνίες και οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) εφαρμόζονται ολοένα και περισσότερο. Οι τεχνολογίες Digital Twin θα χρησιμοποιηθούν ευρύτερα σε όλο τον κύκλο ζωής των data centers από τον αρχικό σχεδιασμό, την κατασκευή, τη συντήρηση και τη βελτιστοποίηση, καθιστώντας το All-DC ορατό, διαχειρίσιμο και ελεγχόμενο, παρέχοντας εξαιρετική εμπειρία full-lifecycle.

Τάση 9: Δυνατότητα AI

Με τη συνεχή βελτίωση και την ευρεία εφαρμογή των τεχνολογιών IoT και AI, τα data centers θα αντικαταστήσουν σταδιακά τη χειροκίνητη λειτουργία τους, την επαναλαμβανόμενη ανθρώπινη εργασία με αυτοματοποιημένες λειτουργίες βασισμένες σε AI. Τα data centers θα μεταβούν σταδιακά από τη λειτουργία single domain intelligence, όπως το O&M, εξοικονόμηση ενέργειας σε πλήρη ψηφιοποίηση full-lifecycle με αυτόνομη λειτουργία, περιλαμβάνοντας το σχεδιασμό, την κατασκευή, O&M, βελτιστοποίηση ενεργειακής απόδοσης AI και τροποποίηση παραμέτρων σε πραγματικό χρόνο. Επίσης θα συμπεριλαμβάνεται: AI O&M, αδιάλειπτη επιθεώρηση 24/7 και προληπτική συντήρηση, λειτουργία AI, διαδικτυακή προσομοίωση και αυτόματη σχεδίαση υπηρεσιών.

Τάση 10: Ασφαλή και αξιόπιστα

Καθώς οι υποδομές data center γίνονται πιο έξυπνες, οι απειλές για την ασφάλεια του δικτύου πολλαπλασιάζονται. Το data center πρέπει να εφαρμόζει προγνωστική συντήρηση σε επίπεδο συστήματος, σε επίπεδο στοιχείων και σε επίπεδο συσκευής. Το data center πρέπει να έχει έξι χαρακτηριστικά: αξιοπιστία hardware, ασφάλεια λογισμικού, ανθεκτικότητα συστήματος, ασφάλεια, απόρρητη και συνεχή πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η ιεραρχική άμυνα διασφαλίζει την ασφάλεια και την αξιοπιστία του data center.

Τα ενεργειακά προϊόντα και οι τεχνολογίες του data center της Huawei έχουν πραγματοποιήσει σημαντικές καινοτομίες σε προϊόντα και τεχνολογίες. Επιπλέον, η Huawei συνεργάζεται με πελάτες του κλάδου, απευθείας συνεργάτες και οργανισμούς τρίτων για τη δημιουργία ενός ανοιχτού, συνεργατικού και κερδοφόρου βιομηχανικού οικοσυστήματος.

Κοιτώντας προς το μέλλον, η Huawei θα εφαρμόζει συνεχώς την έννοια της πράσινης και βιώσιμης ανάπτυξης, συμβάλλοντας στην επίτευξη του στόχου της ουδετερότητας του άνθρακα.

Ανακαλύψτε περισσότερα: huawei.com/gr

Σχετικά με τον Όμιλο Huawei

Ο Όμιλος Huawei ιδρύθηκε το 1987 και αποτελεί κορυφαίο παγκόσμιο πάροχο υποδομών, έξυπνων συσκευών και Τεχνολογικών Λύσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ICT). Παγκοσμίως, οι 194.000 εργαζόμενοι της Huawei δεσμεύονται να δημιουργήσουν τη μέγιστη δυνατή αξία για εταιρείες τηλεπικοινωνιών, επιχειρήσεις και καταναλωτές. Οι καινοτομικές λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Huawei χρησιμοποιούνται σε περισσότερες από 170 χώρες, εξυπηρετώντας πάνω από τρία δισεκατομμύρια άτομα σε όλο τον κόσμο.

Το όραμα και η αποστολή μας είναι να φέρουμε έναν πλήρως συνδεδεμένο ψηφιακό κόσμο σε κάθε άτομο, σπίτι και οργανισμό. Για να το επιτύχουμε, θα προωθήσουμε την δια-συνδεσιμότητα και θα καταστήσουμε δυνατή την ίση πρόσβαση σε όλα τα δίκτυα. Θα παρέχουμε το Cloud και την Tεχνητή Nοημοσύνη (AI) και στις τέσσερις γωνιές της γης για ανώτερη υπολογιστική ισχύ όπου και όταν αυτή είναι αναγκαία. Θα δημιουργήσουμε ψηφιακές πλατφόρμες για να βοηθήσουμε όλες τις βιομηχανίες και τους οργανισμούς να γίνουν πιο ευέλικτοι, αποτελεσματικοί και δυναμικοί. Θα επαναπροσδιορίσουμε την εμπειρία χρήστη με το AI, καθιστώντας την πιο εξατομικευμένη σε όλες τις πτυχές της ζωής των χρηστών, είτε βρίσκονται στο σπίτι, στο γραφείο ή εν κινήσει.

Στην Ελλάδα, η Huawei ηγείται των Τεχνολογικών Λύσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ICT). Στον τομέα των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων η Huawei παρέχει συνεχώς, σε όλους τους παρόχους, ανταγωνιστικά, καινοτόμα και αδιάλειπτα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας υψηλών ταχυτήτων, καθώς και τεχνογνωσία προστιθέμενης αξίας με σημαντικά οφέλη για τη χώρα. Στον τομέα των Εταιρικών/Επιχειρηματικών πελατών, η Huawei Ελλάδος εισάγει ψηφιακές, καινοτόμες ιδέες και πιλοτικές εφαρμογές τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Στον τομέα των Καταναλωτικών Προϊόντων η Huawei Ελλάδος παρουσιάζει δυναμική ανάπτυξη και κατέχει ηγετική θέση και μερίδιο αγοράς στα smartphone, tablets και wearables που διαθέτει.

Τέλος, στον τομέα της ενέργειας η Huawei προσφέρει πλήρως ψηφιοποιημένες έξυπνες λύσεις Smart PV Solution, αξιοποιώντας πάνω από 30 χρόνια τεχνογνωσίας ψηφιακής τεχνολογίας. Η παρουσία της επαναπροσδιορίζει τα δεδομένα στον κλάδο της παραγωγής ενέργειας, τις δυνατότητες Λειτουργίας και Συντήρησης (O&M), τη σύνδεση στο δίκτυο και την ασφάλεια και θέτει τα θεμέλια ώστε η ηλιακή ενέργεια να αποτελέσει μελλοντικά την κύρια πηγή ενέργειας. Βελτιστοποιώντας την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, η Huawei έχει συμβάλλει στην ηλεκτροδότηση μεγάλων πληθυσμών οικιακών καταναλωτών και βιομηχανιών παγκοσμίως αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά την αυξανόμενη ζήτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων, τοποθετούμενη με αυτό τον τρόπο δυναμικά στη νέα εποχή της αγοράς φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Huawei

Comments
To Top