Πλήρως προσβάσιμο σε άτομα με οπτική αναπηρία γίνεται το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με την τοποθέτηση 400 μπράιγ ετικετών στα αμφιθέατρα, στις αίθουσες διδασκαλίας, στα γραφεία των καθηγητών και του προσωπικού και σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους.

Το έργο της μπράιγ σήμανσης υλοποιήθηκε από τη Μονάδα Προσβασιμότητας του ΠΑΜΑΚ στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» (ΕΣΠΑ 2014- 2020), με επιστημονικά υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο.

Θεσσαλονίκη: Ετικέτες μπράιγ σε κάθε χώρο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για άτομα με οπτική αναπηρία 2

«Η προσβασιμότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία. Η ανεμπόδιστη λειτουργία των ατόμων με οπτική αναπηρία σε κάθε περιβάλλον/χώρο, απαιτεί την καθολική προσβασιμότητα του χώρου αυτού, που μπορεί να επιτευχθεί με πλήθος συμπληρωματικών δράσεων», δήλωσε ο κ. Παπαδόπουλος, εξηγώντας ότι «βασική επιδίωξή μας είναι να γίνει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ένα από τα πιο προσβάσιμα πανεπιστήμια στην Ευρώπη», ενώ «δεν σταματάμε εδώ, καθώς οι εξελίξεις στην τεχνολογία και ειδικότερα στην υποστηρικτική τεχνολογία παρέχουν διαρκώς νέες δυνατότητες».