Οικονομία

Τριπλή παραπομπή της Ελλάδας

1697548809 Snea default

Για τρεις διαφορετικές υποθέσεις αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παραπέμψει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Η πρώτη παραπομπή αφορά τη μεγάλη καθυστέρηση στις πληρωμές από το ελληνικό Δημόσιο. Η Ελλάδα κατηγορείται επειδή το Δημόσιο δεν συμμορφώνεται σε όσα αναφέρει η σχετική Οδηγία που προβλέπει εξόφληση των υποχρεώσεων του Δημοσίου μέσα σε 30 μέρες (60 μέρες για τα δημόσια νοσοκομεία). Η χώρα μας κατηγορείται για τη μεγάλη καθυστέρηση στις πληρωμές των δημόσιων νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους, στοιχείο που υπονομεύει τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Η συζήτηση για τη συμμόρφωση της Ελλάδας ξεκίνησε το 2019, όμως το πρόβλημα παραμένει, οπότε ήρθε η ώρα της παραπομπής. Τον περασμένο Απρίλιο η Επιτροπή είχε στείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, ενώ είχε κάνει σαφές ότι η πρακτική της άμεσης αποπληρωμής μακροχρόνιων οφειλών υπό τον όρο της παραίτησης από τόκους και προσαυξήσεις αποτελεί παραβίαση των ενωσιακών κανόνων.

Χάρτες πλημμυρικού κινδύνου

Η δεύτερη παραπομπή της Ελλάδας αφορά το γεγονός ότι δεν έχουν ανανεωθεί οι χάρτες πλημμυρικού κινδύνου, όπως αυτοί προβλέπονται από σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία. Ειδικότερα, όλα τα κράτη-μέλη είχαν μια υποχρέωση επικαιροποίησης των σχετικών χαρτών – ζήτημα που ήρθε άλλλωστε στο προσκήνιο μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία – μέχρι τις 22 Μαρτίου 2020. Η Επιτροπή έστειλε επιστολή την Ελλάδα τον Φεβρουάριο του 2022 και αιτιολογημένη γνώμη τον Σεπτέμβριο του 2022. Ομως, μέχρι τώρα οι σχετικοί χάρτες δεν έχουν επικαιροποιηθεί.

Η τρίτη παραπομπή αφορά τη χωματερή στη Ζάκυνθο που είχε αποτελέσει αντικείμενο προηγούμενης απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που αποφάνθηκε ότι η συγκεκριμένη χωματερή στη Ζάκυνθο δεν πληροί τις προϋποθέσεις και δεν μπορεί να λειτουργεί. Στις 28 Απριλίου 2017 η Επιτροπή έστειλε επίσημη ειδοποίηση στην Ελλάδα επειδή δεν είχε συμμορφωθεί με την απόφαση. Υστερα από αυτή η χωματερή σταμάτησε να χρησιμοποιείται. Ομως, δεν έχουν προχωρήσει τα έργα αποκατάστασης που προέβλεπε η απόφαση σεις βάρος της Ελλάδας, ούτε έχει παρουσιαστεί ένα πειστικό χρονοδιάγραμμα από τις ελληνικές Αρχές.

To Top