Οικονομία

Βαριά ασθενής με κοροναϊό η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

Από κοροναϊό «νόσησαν»  οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις με το  75%  αυτών να έχουν υπέστη ζημιές από την πανδημία και το 66%  να δηλώνουν ότι δεν ικανοποιήθηκε από τα μέτρα στήριξης. Αυτό προκύπτει από τη νέα έρευνα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την OPINION POLL στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Η  έρευνα δείχνει την άσχημη εικόνα για την κατάσταση των Επιχειρήσεων σ’ αυτή την φάση, καθώς πάνω από τις επτά στις δέκα ΜμΕ δηλώνουν  ότι  έχουν υπέστη μεγαλύτερες ή μικρότερες ζημιές κατά την περίοδο της πανδημίας, έναντι ενός 24%που δηλώνει ότι οι ζημιές ήταν μικρές ή και μηδαμινές. Το 31% θεωρεί ότι βοήθησαν τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων από την αρχή της πανδημίας μέχρι και σήμερα από την Κυβέρνηση, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία της τάξης του 66% θεωρεί ότι δεν βοήθησαν ικανοποιητικά.

Ωστόσο αξιοσημείωτο στοιχείο της έρευνας είναι ότι το 68% αισθάνονται αισιόδοξοι  για την πορεία της δικής τους επιχείρησης, ενώ το 31% αισθάνεται λίγο ( 23%) ή και καθόλου ( 8%) αισιόδοξο. Αναφορικά με τις δανειακές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων το 7% δηλώνει ότι έχει ανοικτό στεγαστικό ή επιχειρηματικό δάνειο που δεν ικανοποιεί  ενώ το17% έχει ανοιχτές σημαντικές οφειλές σε Εφορία, Τράπεζες, ΙΚΑ και αλλού που δεν μπορεί να ικανοποιήσει.

Απειλή για του ΜμΕ ο νέος Πτωχευτικός

Επίσης  το 53% απαντάει ότι ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας απειλεί με πτώχευση –ακόμα και απώλεια της πρώτης κατοικίας- όλο και περισσότερους, με το 22% να έχει διαφορετική άποψη, ενώ 25% δεν απαντά ή  δεν γνωρίζει.

Το 45% θεωρεί ότι η αφαίρεση του ακινήτου, η μίσθωση για 12 χρόνια και η δυνατότητα αγοράς του μετά την 12ετία χωρίς να αφαιρούνται τα μισθώματα που καταβλήθηκαν, δεν είναι μια καλή ρύθμιση. Αντίθετα, θετική άποψη για αυτή την ρύθμιση έχει το 30% με το 25% να μην απαντά, να μην γνωρίζει.

Ένας στους δυο διαφωνεί με τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας

Τέλος αναφορικά με τις νέες συνθήκες στην αγορά εργασίας σχεδόν επτά στους δέκα (65%) θεωρούν  ότι με δεδομένες τις αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην αγορά εργασίας ( διαδίκτυο, τηλεργασία κ.ά), ήταν αναγκαίο να προσαρμοστεί η εργατική νομοθεσία η οποία δεν είχε αλλάξει από το 1982. Αντίθετη άποψη είχε το 26%. Το 50% διαφωνεί με την θέσπιση του δικαιώματος διευθέτησης του χρόνου εργασίας, εφόσον το ζητήσει ο ίδιος ο εργαζόμενος.

Επίσης το 54% βλέπει θετικά την  δυνατότητα στο πλαίσιο της διευθέτησης του χρόνου εργασίας για εργασία τέσσερις ημέρες την εβδομάδα χωρίς μείωση των αποδοχών. Αντίθετη άποψη διατύπωσε το 42%.

Όσο για το θέμα των υπερωριών το 53% των ερωτηθέντων αντιμετωπίζει θετικά την αύξηση  του ορίου για υπερωρίες στις 150 ώρες το χρόνο, για  διευκόλυνση όσων επιχειρήσεων και εργαζομένων το θέλουν. Αντίθετη άποψη είχε το 43%. Επίσης, το 51% θεωρεί ότι καταργείται το 8ωρο, ενώ αντίθετη άποψη έχει το 45%, το 78% κρίνει θετικά ότι με τον Νόμο ρυθμίζεται το πλαίσιο της τηλεργασίας και κατοχυρώνεται το «δικαίωμα στην αποσύνδεση», ώστε όσοι  εργάζονται με τηλεργασία, να κλείνουν τους υπολογιστές και να μην είναι διαθέσιμοι σε κλήσεις και μηνύματα, μετά το τέλος του ωραρίου τους ενώ σχεδόν οι εννέα στους δέκα ( 89%) κρίνουν θετικά ότι θεσπίστηκαν  μέτρα για τους εργαζόμενους  γονείς, όπως η άδεια 14 ημερών με αποδοχές για τους νέους πατέρες, γονική άδεια και για τους δύο γονείς με επιδότηση για δύο μήνες από τον ΟΑΕΔ, δικαίωμα των γονέων για ευέλικτο ωράριο και τηλεργασία και το 72% αντιμετωπίζει θετικά την  εισαγωγή «ψηφιακής κάρτας εργασίας» ώστε να καταγράφεται αυτόματα ο χρόνος προσέλευσης και αποχώρησης από την εργασία, οι υπερωρίες, η υπερεργασία κ.α. και θα υπάρχει έλεγχος από το υπουργείο Εργασίας. Αντίθετη άποψη εξέφρασε το 25%.

Το 84% έχει θετική άποψη για τις προβλέψεις για την προστασία των εργαζομένων σε συνεργατικές πλατφόρμες, όπως π.χ. των εργαζομένων σε delivery κ.λπ. όπως το δικαίωμα στη συνδικαλιστική έκφραση και μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Αντίθετη άποψη είχε το 10%.Το 54% θεωρεί θετικό ότι εξισώνονται οι αποζημιώσεις των εργατοτεχνιτών με αυτές των υπαλλήλων. Αντίθετη άποψη εξέφρασε το 15%, ενώ το 31% επιφυλάχθηκε μη απαντώντας. Το 68% θεωρεί θετικό μέτρο την θέσπιση Επιθεώρησης Εργασίας ως Ανεξάρτητης Αρχής στην θέση του ΣΕΠΠΕ.

H έρευνα υλοποιήθηκε σε δείγμα 1.000 επιχειρηματιών – επαγγελματιών μελών του Ε.Ε.Α και βασικά πεδία διερεύνησης ήταν οι απόψεις για τον νέο Νόμο για τα Εργασιακά και τον Πτωχευτικό Κώδικα αλλά και η κατάσταση των Επιχειρήσεων.

To Top