Ελλάδα

20 χρόνια Allou! Fun Park: συνεχής επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό

20 χρόνια Allou! Fun Park: συνεχής επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό

Το Allou! Fun Park, αποτελώντας το κορυφαίο ψυχαγωγικό πάρκο στην Ελλάδα, συμπλήρωσε φέτος 20 χρόνια συνολικής λειτουργίας.  Από τη δημιουργία του, το 2002, και την ολοκλήρωση της σημερινής του μορφής, το 2003, με τη προσθήκη του πάρκου Kidom, το Allou! Fun Park στήριξε την εξέλιξή του σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: στη δημιουργία μιας μοναδικής, ολοκληρωμένης εμπειρίας ψυχαγωγίας, στη συνεχή επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό του, στη σύνδεση της διασκέδασης με την ασφάλεια, καθώς και στη δημιουργία και διατήρηση ενός διευρυμένου κοινωνικού αποτυπώματος. Ταυτόχρονα, όλα αυτά τα χρόνια, έχει καταφέρει να καταστεί συνώνυμο με την έννοια της ψυχαγωγίας για τις οικογένειες, τους εφήβους και τα παιδιά.

Βασικό συστατικό της επιτυχημένης διαδρομής του Allou! Fun Park είναι η επένδυση της εταιρείας στους ανθρώπους που δημιουργούν καθημερινά τις ξεχωριστές εμπειρίες διασκέδασης, μεριμνούν για την ασφάλεια της λειτουργίας του και το διατηρούν στις πρώτες θέσεις των πάρκων ψυχαγωγίας εντός του αστικού ιστού στην Ευρώπη.  

Δημιουργώντας σταθερές, ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Απασχολώντας σήμερα συνολικά 250 εργαζόμενους, τόσο το Allou! όσο και το Kidom προάγουν ένα εργασιακό περιβάλλον, με κεντρικές έννοιες την ασφάλεια, την ανάπτυξη και τη δέσμευση των εργαζομένων στις εταιρικές τους αξίες. Το Allou! Fun Park αποτελεί έναν εργοδότη που επενδύει συστηματικά στο ανθρώπινο δυναμικό του, δίνοντας την ευκαιρία σε νέους επαγγελματίες να εξελιχθούν και να ανελιχθούν επαγγελματικά. 

Το Allou! Fun Park διατηρεί ένα υψηλό ποσοστό απασχολησιμότητας φοιτητών, το οποίο αντιστοιχεί στο 30% του προσωπικού του και ενισχύει σημαντικά την απασχόληση στην ευρύτερη περιοχή των Δυτικών Προαστίων της Αθήνας, με την πλειοψηφία των εργαζομένων να προέρχονται από όμορες περιοχές. Στα 20 χρόνια λειτουργίας του έχει απασχολήσει συνολικά περισσότερους από 4.200 ανθρώπους, στα 14 διαφορετικά τμήματα που διαθέτει, με το 46% αυτών να είναι γυναίκες. Κάποιοι από αυτούς, μάλιστα, αποτελούν την απτή απόδειξη του προσανατολισμού της εταιρείας για δημιουργία ευκαιριών εξέλιξης, κλείνοντας ταυτόχρονα με τα 20 χρόνια λειτουργίας του πάρκου, 2 δεκαετίες εργασίας σε αυτό. 

Το Allou! Fun Park απασχολεί παραδοσιακά εργαζόμενους στα πρώτα βήματα της επαγγελματικής τους καριέρας, δίνοντάς τους την ευκαιρία να λάβουν την πρώτη επαγγελματική τους εμπειρία αλλά και να εξελιχθούν μέσα στην ίδια την εταιρεία. Διατηρεί ένα χαμηλό μέσο όρο ηλικίας, ο οποίος είναι τα 29 έτη, και αξιοποιεί τα ταλέντα και τις γνώσεις των ανθρώπων του, έχοντας σήμερα στην ομάδα του 88 φοιτητές και 67 πτυχιούχους, ποσοστό που ξεπερνά το 70% του προσωπικού του.  

Βασικό στοιχείο των θέσεων εργασίας που προσφέρει, αποτελεί η συνεχής εκπαίδευση, υλοποιώντας σημαντικό αριθμό προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε διαφορετικά πεδία, όπως η εξυπηρέτηση πελατών, η επικοινωνία, η παροχή πρώτων βοηθειών, καθώς και τα εξειδικευμένα αντικείμενα ανά τμήμα. To Allou! Fun Park έχει ολοκληρώσει περισσότερα από 35 εκπαιδευτικά προγράμματα, σε 12 διαφορετικές θεματικές, ενώ για τα επόμενα χρόνια έχει σχεδιάσει την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ως αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής του για τη διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού του. 

Διασκέδαση, ασφάλεια, καινοτομία και κοινωνική συνεισφορά

Το Allou! Fun Park άνοιξε τις πύλες του τον Οκτώβριο του 2002, αποτελώντας έναν πρωτοποριακό προορισμό ψυχαγωγίας, σχεδιασμένο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, διαθέτοντας παιχνίδια και εγκαταστάσεις από τους κορυφαίους κατασκευαστές παγκοσμίως με τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας. 

Μέσα στα 20 χρόνια λειτουργίας του, έχει υποδεχτεί περισσότερους από 35 εκατομμύρια επισκέπτες, εκ των οποίων το 20% προέρχεται από χώρες του εξωτερικού, με κυριότερες την Αγγλία, τη Γαλλία, την Ιταλία, το Ισραήλ και την Αμερική, συμβάλλοντας σημαντικά στην τουριστική εμπειρία των επισκεπτών στην Ελλάδα. 

Κεντρικό στοιχείο της εξέλιξης του Allou! Fun Park αποτελεί η συνεχής επένδυση σε παιχνίδια και εξοπλισμό, το σύνολο της οποίας ανέρχεται σε πάνω από 18 εκατομμύρια ευρώ, με στόχο να παραμένει πρότυπο στον τομέα των πάρκων ψυχαγωγίας και να αποτελεί έναν ολοκληρωμένο προορισμό διασκέδασης.

Με κεντρικό προσανατολισμό την άρρηκτη σύνδεση της διασκέδασης με την ασφάλεια, ακολουθεί και εφαρμόζει όλα τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας, ενώ όλα τα παιχνίδια του Allou! Fun Park επιθεωρούνται και πιστοποιούνται από τον Οργανισμό Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TUV  και έχει αποσπάσει σημαντικά βραβεία και διεθνείς διακρίσεις.

Από το 2021, το Allou! Fun Park λειτουργεί κάτω από νέα ομάδα διοίκησης, η οποία δημιούργησε μια νέα στρατηγική για την αναβάθμιση της ψυχαγωγίας και την εξέλιξη του πάρκου, σε έναν από τους πλέον αναπτυσσόμενους χώρους διασκέδασης, εντός του αστικού ιστού, στην Ευρώπη. 

Από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του, το Allou! Fun Park ενσωμάτωσε, ως αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας του, την κοινωνική συνεισφορά, έχοντας ως αποστολή να προσφέρει σε κοινωνικές ομάδες και οργανισμούς που υλοποιούν προγράμματα με σαφές θετικό, κοινωνικό αποτύπωμα. Το Allou! Fun Park, στα 20 χρόνια λειτουργίας του, έχει συνεργαστεί με συνέπεια με 104 φορείς και οργανισμούς, με περισσότερα από 18.000 παιδιά ιδρυμάτων να έχουν επισκεφτεί το πάρκο, στο πλαίσιο σχετικών προγραμμάτων. 

Το Allou! Fun Park συμβάλει ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος, με μόνιμες δράσεις ενημέρωσης, καθώς και με τη συνεργασία του με εθνικούς και διεθνείς φορείς, ενώ στους χώρους του υλοποιούνται δράσεις, σε σταθερή βάση, που παρέχονται δωρεάν στους επισκέπτες, μέσα από τις οποίες μικροί και μεγάλοι έρχονται κοντά στις αξίες του αθλητισμού, της παράδοσης και του πολιτισμού με τρόπο διασκεδαστικό και ταυτόχρονα διαδραστικό. 

To Top