Ελλάδα

Ετήσια συνάντηση του δικτύου της G4S Cash Solutions

giraffes in the kitchen

Ετήσια συνάντηση του δικτύου της G4S Cash Solutions

Την σταθερή αξία των μετρητών και τις πλέον εξελιγμένες λύσεις διαχείρισης αξιών στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον είχαν την ευκαιρία να αναλύσουν οι επικεφαλής του πανελλαδικού δικτύου της εταιρείας υπηρεσιών ασφαλείας G4S στο πλαίσιο του διήμερου εσωτερικού συνεδρίου της εταιρείας που οργανώθηκε σε ξενοδοχείο της Α. Αττικής.

Οι συμμετέχοντες από τα 19 σημεία παρουσίας της εταιρείας στην ελληνική επικράτεια επικεντρώθηκαν σε θέματα στρατηγικής, αναλύοντας τις επερχόμενες αλλαγές σε θέματα ασφάλειας ανθρώπων, εγκαταστάσεων και μεταφερόμενων αξιών, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές πρόληψης ή εξουδετέρωσης κινδύνων. 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάλυση των δεδομένων της τραπεζικής και retail αγοράς, όπως αυτά αξιολογούνται από την ευρεία εμπειρία και το μερίδιο αγοράς που η εταιρεία διαθέτει στους κλάδους αυτούς, καθώς και τα στοιχεία από τις 85 χώρες που ο Όμιλος της G4S – Allied Universal έχει παρουσία. Σε απάντηση των αναγκών μιας οικονομίας που ψηφιοποιείται διατηρώντας τα μετρητά ως κυρίαρχο μέσο πληρωμής, η υπηρεσία G4S CASH360 αποτελεί την πρώτη end-to-end λύση διαχείρισης αξιών λιανεμπορίου στην αγορά με οφέλη που απομειώνουν κάθε πιθανό κίνδυνο για την εκάστοτε επιχείρηση.

Μέρος του συνεδρίου αποτέλεσε η εξοικείωση και επικαιροποίηση των γνώσεων των συμμετεχόντων με βασικές αρχές πρώτων βοηθειών και ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Παράλληλα ενημερώθηκαν για τις εξελίξεις σε επίπεδο εργατικής νομοθεσίας, αλλά και τα νέα εργαλεία που πρώτη η ελληνική G4S θα ξεκινήσει να ενσωματώνει σε επίπεδο εσωτερικής επικοινωνίας, δημιουργώντας ένα οικοσύστημα ενημέρωσης μεταξύ των 2.800 εργαζομένων της.

To Top