Οικονομία

Εξοικονομώ: Επιδότηση έως 50% στις επιχειρήσεις

εξοικονομω

εξοικονομω

Κατά σειρά προτεραιότητας της αίτησης και με ανώτατο ύψος επιδότησης τα 10.000 ευρώ θα μπορούν οι επιχειρήσεις να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις» ύψους 105,6 εκατ. ευρώ, η πλατφόρμα για το οποίο αναμένεται να ανοίξει το επόμενο διάστημα. Χθες το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προδημοσίευσε τον οδηγό του προγράμματος που στόχο έχει τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και συγκεκριμένα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά μέσο όρο 30%, με τον συγκεκριμένο στόχο να είναι υποχρεωτικός και οι αιτήσεις που δεν τον πληρούν θα απορρίπτονται από τη διαδικασία τελικής αξιολόγησης.

Οι δικαιούχοι είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής και έχουν ιδρυθεί έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023, ενώ θα  μπορούν να υποβάλουν μία μόνο αίτηση χρηματοδότησης.

Δαπάνες

Αναφορικά με τις επιλέξιμες δαπάνες αυτές αφορούν: δαπάνη εξοπλισμού, αγορά ενός νέου συστήματος θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας, αγορά νέου συστήματος ηλιακής θέρμανσης, αγορά έξυπνών συσκευών μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας (πίσω από τον μετρητή του δικτύου) ή άλλες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

Χρηματοδότηση οι δικαιούχοι μπορούν να λαμβάνουν και για δαπάνες υπηρεσιών, όπως για εκτέλεση των αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών για την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού, το κόστος μεταφοράς της εγκατάστασης, παραμετροποίησης του νέου εξοπλισμού, για την έκδοση δύο ΠΕΑ (Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης) και υλοποίησης Ενεργειακού Ελέγχου. Επιλέξιμες δαπάνες δεν είναι ο ΦΠΑ και οι δαπάνες συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού που χρησιμοποιείται ήδη, ενώ η χρηματοδότηση αφορά μόνο εξοπλισμό σύγχρονο και αμεταχείριστο ο οποίος θα πρέπει να είναι στην κυριότητα της επιχείρησης. Επίσης οι δικαιούχοι θα έχουν στη διάθεσή τους έξι μήνες μέχρι την υλοποίηση των παρεμβάσεων από την έγκρισή της αίτησης στο πρόγραμμα.

Αναφορικά με το ύψος της χρηματοδότησης για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης οι μικρές επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις, με μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών ύψους 20.000 ευρώ με το ποσοστό ενίσχυσης στο 50% και χρηματοδότηση έως 10.000 ευρώ. Οι μεσαίες και οι μεγάλες επιχειρήσεις αντιστοίχως μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις επιλέξιμων δαπανών εως 25.000 ευρώ και θα έχουν ποσοστό χρηματοδότησης έως 40% και μέχρι 10.000 ευρώ.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά ενώ επιλέχθηκε η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in-First out), γεγονός που σημαίνει ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οσες αιτήσεις υποβάλλονται επιτυχώς, επιλέγονται είτε μέχρι εξαντλήσεως της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος είτε μέχρι της κάλυψης του συνόλου των αιτήσεων, εφόσον επαρκεί η αντίστοιχη δημόσια δαπάνη.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΚΟΥΦΟΥ

To Top