Οικονομία

Ρυθμίσεις οφειλών: Τα SOS και οι παγίδες

Οι σχετικές πλατφόρμες για την υποβολή αιτήσεων από χιλιάδες οφειλέτες σε εφορία και ταμεία έχουν ανοίξει εδώ και μία εβδομάδα και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα στείλει άμεσα και ενημερωτικό – προειδοποιητικό σημείωμα σε περίπου 200.000 οφειλέτες που ενώ ήταν στις 72 ή 120 δόσεις, λόγω οικονομικής αδυναμίας δεν πλήρωσαν κάποιες από αυτές και βρέθηκαν εκτός.

Αυτά είναι λίγο έως πολύ γνωστά. Αυτό που ίσως να μην γνωρίζουν χιλιάδες οφειλέτες είναι ότι οι νέες ρυθμίσεις κρύβουν παγίδες, τις οποίες πρέπει να τις γνωρίζουν εκ των προτέρων για να μην βρεθούν στη συνέχεια εκτεθειμένοι στην εφορία και κληθούν όχι μόνο να πληρώσουν «πανωτόκια», αλλά το βασικότερο να μην χάσουν περιουσιακά τους στοιχεία μέσω κατασχέσεων και πλειστηριασμών που πιθανόν να τους επιβληθούν.

Επίσης, υπάρχουν και αρκετά SOS που πρέπει να προσέξουν οι οφειλέτες πριν υποβάλουν τις αιτήσεις αλλά και μετά ,που πρέπει να τις εξυπηρετήσουν όπως ορίζουν οι πρόσφατα ψηφισμένες φορολογικές διατάξεις.

Η δεύτερη ευκαιρία

Το βασικότερο όλων είναι ότι οι νέες ρυθμίσεις αφορούν συγκεκριμένα χρέη και συγκεκριμένες κατηγορίες οφειλετών. Σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για νέα ρύθμιση 120 δόσεων αλλά για αναβίωση παλαιότερης που ο οφειλέτης δεν πλήρωσε κάποιες δόσεις και βρέθηκε εκτός. Ουσιαστικά η κυβέρνηση δίνει μία δεύτερη ευκαιρία σε εκείνους που στα χρόνια της πανδημίας και έπειτα στην περίοδο που επλήγη η χώρα μας από την κρίση ακρίβειας δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους απέναντι στην εφορία ή τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ουσιαστικά οι νέες ρυθμίσεις αφορούν τόσο την αναβίωση των 72 ή 120 δόσεων όσο και την ένταξη νέων χρεών σε 36 ή 72 δόσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις οι δόσεις επιβαρύνονται με τόκο που προσαυξάνει τη μηνιαία δόση. Κατά συνέπεια στο τέλος αποπληρωμής της οφειλής ο φορολογούμενος θα έχει πληρώσει παραπάνω από το χρέος που είχε προκύψει αρχικώς.

Οι προθεσμίες

Σημαντικό που πρέπει να γνωρίζουν όσοι πρόκειται να ενταχθούν στις νέες ρυθμίσεις είναι οι καταληκτικές προθεσμίες τόσο για την ένταξη όσο και για την αποπληρωμή καθοριστικών – αρχικών δόσεων.

Για παράδειγμα, βασικότατη προϋπόθεση επανένταξης στις 72 ή 120 δόσεις είναι να έχει υποβληθεί η αίτηση έως 31 Ιουλίου και να έχουν καταβληθεί και δύο μηνιαίες δόσεις (η τρέχουσα και μία επιπλέον που αποσβένει παλιές υποχρεώσεις με σειρά παλαιότητας) ως την ημερομηνία αυτή. Οι δόσεις που έχουν χαθεί μεταφέρονται έντοκα στο τέλος της ρύθμισης. Άρα σε κάθε περίπτωση ο οφειλέτης 72 ή 120 δόσεις θα πληρώσει συνολικά. Ούτε λιγότερες ούτε περισσότερες. Προσοχή, δυνατότητα επανένταξης στις εν λόγω ρυθμίσεις έχουν όλοι όσοι βγήκαν εκτός έως και την 1η Φεβρουαρίου 2023. Αν χάσουν τη ρύθμιση, γιατί άφησαν απλήρωτες δόσεις μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, δεν έχουν δυνατότητα επανένταξης.

Οι ανοικτοί λογαριασμοί…

Μία άλλη σημαντική προϋπόθεση ενεργοποίησης παλαιών ρυθμίσεων ή τακτοποίησης οφειλών που προέκυψαν την περίοδο της ενεργειακής κρίσης είναι να μην έχει ο οφειλέτης κανέναν ανοικτό λογαριασμό με την εφορία ή το ασφαλιστικό ταμείο κατά το παρελθόν. Και αν έχει, να το κλείσει ρυθμίζοντας και αυτές τις ανοικτές οφειλές. Αν δεν το πράξει, απλά δεν θα του επιτρέψει το σύστημα να προχωρήσει σε καμία άλλη ευνοϊκή ρύθμιση.

Συγκεκριμένα, όσοι έχουν άλλες αρρύθμιστες οφειλές πέραν αυτών που έχουν εντάξει στις 72 η 120 δόσεις θα πρέπει μέσα σε ένα μήνα από την επικύρωση της αναβίωσης να εντάξουν αυτές τις οφειλές στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων και όχι στις 36 ή 72 δόσεις, ενώ μαζί με την αναβίωση που πραγματοποιείται, ο οφειλέτης μπορεί να απολαύσει και όλα τα ευεργετήματα που την συνοδεύουν όπως είναι για παράδειγμα η χορήγηση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών.

Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ακόμη και μετά την επανένταξη στις ρυθμίσεις η Εφορία μπορεί να δεσμεύει περιουσιακά στοιχεία τόσο του ίδιου του οφειλέτη όσο και συνυπόχρεων προσώπων ή εγγυητών, όπως επίσης και να μπλοκάρει την έκδοση πιστοποιητικού ενημερότητας. Για το λόγο αυτό ο οφειλέτης που επανεντάσσεται στις ρυθμίσεις και τις τηρεί, πρέπει να ζητήσει την ακύρωση των κατασχέσεων και των δεσμεύσεων τραπεζικών λογαριασμών και κατασχέσεις ποσών εις χείρας τρίτων.

Σε κάθε περίπτωση το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής που του χορηγήθηκε μα εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη και να μην χορηγεί στον οφειλέτη αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού, ακόμη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής του, εφόσον η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη.

Τα χρέη που μπορούν να ρυθμιστούν

Ποια χρέη μπορούν να ενταχθούν στην έντοκη ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων; Σύμφωνα με τις φορολογικές διατάξεις πρόκειται για οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες από την 1η Νοεμβρίου 2021 έως και την 1ηΦεβρουαρίου 2023. Οι δόσεις αυτές όπως αναφέρθηκε παραπάνω δεν είναι άτοκες αλλά έντοκες με αρκετά «τσουχτερό» επιτόκιο. Για τις 36 δόσεις το επιτόκιο ανέρχεται σε 4,37%, ενώ για τις 72 δόσεις σε 5,87%. Όσον αφορά στο ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης αυτό ανέρχεται σε 30 ευρώ και με την ένταξη των οφειλών στην νέα ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων.

Μεταφορά οφειλών

Τέλος, όσοι δημιούργησαν ληξιπρόθεσμες οφειλές στο χρονικό διάστημα από την 1η Νοεμβρίου του 2021 έως και την 1η Φεβρουαρίου του 2023 και τις έχουν ήδη εντάξει στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων, έχουν τη δυνατότητα να τις μεταφέρουν στην νέα ρύθμιση των 72 δόσεων, ενώ οι οφειλέτες που την 1η Νοεμβρίου του 2021 έχουν ρυθμισμένες οφειλές στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων την οποία απώλεσαν και τους βεβαιώθηκαν οφειλές μετά την 1η Νοεμβρίου του 2021, τις νέες αυτές οφειλές μπορούν να τις εντάξουν στις 36 ή 72 δόσεις.

Πηγή: ΟΤ

To Top