Οικονομία

Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας

1697548809 Snea default

Εως την 1η Δεκεμβρίου 2023 ισχύει η προθεσμία για ένταξη στο πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για ωφελουμένους 30-55 ετών. Το πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας αφορά 1.900 ωφελουμένους, ηλικίας 30 έως 55 ετών, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία που έχουν δημιουργήσει από 01/01/2022 έως και 16/10/2023 και είναι πρώην άνεργοι, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, εκτός της Αττικής και του Νοτίου Αιγαίου. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

To Top