Οικονομία

Το υψηλότερο επιτοκιακό περιθώριο στην Ευρώπη το α’ εξάμηνο

1697548809 Snea default

Στην κορυφή της Ευρώπης, σε ό,τι αφορά τα επιτοκιακά περιθώρια (NIM), βρέθηκαν οι ελληνικές συστημικές τράπεζες για το πρώτο εξάμηνο του 2023, με την DBRS να εκτιμά πως τα κέρδη του κλάδου στην Ευρώπη θα παραμείνουν ισχυρά το 2024, αν και σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το 2023.

Σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων του καναδικού οίκου αξιολόγησης, στην οποία καταγράφονται οι τάσεις του 2024 και η επίδραση του μείγματος των δανείων/καταθέσεων στην κερδοφορία των τραπεζών, τονίζεται ότι στην Ελλάδα, όπως και στην Πορτογαλία, στην Ιρλανδία και στην Ισπανία, εμφανίζονται τα υψηλότερα επιτοκιακά περιθώρια. Αυτό συμβαίνει διότι, μεταξύ άλλων, οι τράπεζες δραστηριοποιούνται σε αγορές με υψηλό ποσοστό δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο και έχουν ήδη ανατιμήσει μεγάλο μέρος, αν όχι όλο το δανειακό τους χαρτοφυλάκιο, δεν έχουν μεταβιβάσει μεγάλο μέρος των αυξήσεων των επιτοκίων στους καταθέτες και οι καταθέσεις που δίνουν τόκους τείνουν να είναι ένα χαμηλό μέρος του συνόλου των καταθέσεων.

Εκτός από τις χώρες που έχουν κυρίως δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου, όπως είναι η Ελλάδα και η Πορτογαλία, στις περισσότερες χώρες τα δάνεια ακόμα επανατιμολογούνται, κάτι που αναμένεται να στηρίξει τα περιθώρια το 2024. Ομως, η διαδικασία της ανατιμολόγησης επιβραδύνει, ενώ ο ρυθμός αύξησης των καταθέσεων ενισχύεται, σημειώνει η DBRS.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι το περιβάλλον των υψηλών επιτοκίων θα συνεχίσει να υποστηρίζει τα κέρδη των τραπεζών το 2024, ειδικά σε χώρες όπου τα δάνεια εξακολουθούν να ανατιμώνται. Ωστόσο, η DBRS κάνει λόγο για ενδεχόμενους «αντίθετους ανέμους» στον ορίζοντα.

To Top